Davidovc artist, Shefqet Avdush Emini

Linda në një fashat të vogël për tu bërë një artist i madhë.

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE

 

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE

 

ART MAGAZINE