International Art Symposium in Prishtina, Kosovo

Mijn kunst is te vinden in deze boeken

My art is found in these books

Arti imë gjendet në keto libra

Genius Book

Libri i Gjeniut

 

 

 

Open Lane Poetry 

Anthology

Korsi e Hapur  

Antologji Poetike 

 

Wereld Art

Arti Botror

World Art

Wereldmeesters

Mjeshtrit Botërore

Light in the lyric

Dritë ne lirikum

World Masters

Kale takken zingen om groen Book Tineke Prins

Degët e zhveshura këndojnë për Librin e gjelbër Tineke Prins

Bare branches sing for green Book Tineke Prins

Stichting Kunstcentrum Weert Album Atrium 2003

Bekende namen in de gemeente Shtime

Emrat e njohur në komunën e Shtimes

Famous names in Shtime Municipality

 

Third Anthology of Gogyoshi

Antologjia e tretë e Gogyoshi

 

 

1.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

2.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

3.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

4.World artist encyclopedia

Enciklopedia e artistëve botërorë

May be an image of 2 people and text

May be a doodle of 2 people and text that says "FRAMED PAINTING ART CERTIFICATE SHEFQET AVDUSH EMINI"