Facebook: https://www.facebook.com/ShefqetsArtwork

2012. Symposium in Konya,Turkey

Biografie: 

Shefqet Avdush Emini, een internationaal erkende kunstenaar. Hij is een academisch geschoolde kunstenaar die ontwikkelde zijn eigen stijl, zijn eigen 'handtekening', die hem beroemd gemaakt. De lijst van tentoonstellingen van zijn kunstwerken in musea en kunstgalerieën wereldwijd is lang. Sweden, Denmark, Turkije, Egypte, China, Oostenrijk, Nederland, Germany, Italy, Groot Brittannië, Portugal, Spain, France (Luver), België, Romania, Bulgarie, Macedonië, Slovenie, Kroatië, Servië, Bosnië, Kosovo, Albanië, Brazilie, Washington,Kuwait,Slovakie,,Oman,Palestina,Russie,Canada. Bovendien, is hij regelmatig uitgenodigd om kunst symposia waar lokale en internationale kunstenaar samenkomen om te maken kunst en laat je inspireren. Shefqet is ook verbonden met de Filarski Academie, een particuliere Academy in Nederland opgericht door de kunstenaar Marian Filarski, als leraar voor master classes in de schilderkunst

2011 Festival Sharm El Sheikh,Egypte

Biography:

Shefqet Avdush Emini Shefqet Avdush Emini, an internationally recognized artist. He is an academically educated artist who developed his own style, his own ‘signature’, which made him famous. The list of exhibitions of his artworks in museums and art galleries worldwide is long. Sweden, Denmark, Turkey, Morocco, Egypt, China, Austria, Nederland, Germany, Italy, Grot Britannia, Spain, Portugal, France (Louver) Belgium, Romania, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Kosovo, Albania, Brazil, Washington, Kuwait, Slovakia, Oman, Russia, Palestina,Canada, Algeria, Azerbaijan . Besides, he is regular invited to join art symposia where local and international artist do come together to create art and get inspired. Shefqet is also connected to the Filarski Academy, a private Academy in The Netherlands founded by the artist Marian Filarski, as a teacher for master classes in painting.

Ina Eskes MA of Art history

2011 Festival Sharm El Sheikh,Egypte

Jury of annual exhibition of the Omani society 2012 ,Shefqet, Ghazi, and Ismail

Symposium in Penza,Russia 2013