Piktori nga Kosova që po pushton galeritë e botës

http://ekspres.al/index.php?option=com_content&view=article&id=2248%253Ashefqet-avdush-emini-piktori-nga-kosova-qe-po-pushton-galerit-e-botes&catid=106%253Aart&Itemid=151